Aktywni - Efektywni

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jesteś zainteresowany?

Zgłoś się!

Co oferujemy w ramach projektu „Aktywni - Efektywni”?1. Płatne staże zawodowe wybrane przez Ciebie
2. Praca po zakończeniu stażu
3. Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym wybrane przez Ciebie
4. Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy
5. Warsztaty Kompetencji Społecznych i Pozytywnego Wizerunku
6. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, szkolenia i do miejsc stażowych
7. Poczęstunek podczas zajęć

Udział w projekcie „Aktywni - Efektywni” jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

Co możesz zyskać?
Pracę i/lub nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

Kto może wziąć udział w projekcie „Aktywni - Efektywni”?


1. Osoby w wieku 18 – 64 lat;
2. Zamieszkałe na terenie Miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego;
3. Osoby z niepełnosprawnościami;
4. Osoby bezrobotne, bierne zawodowe;
5. Osoby w trudnej sytuacji życiowej (np. osoby niepracujące, w obecnej chwili bez dochodu,
    osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, innej trudnej sytuacji życiowej).

Jesteś zainteresowany?

Zgłoś się!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

InBIT Sp. z o.o.

Plac gen. Władysława Sikorskiego 2,
31-115 Kraków

E-mail

aktywniefektywni@inbit.pl

Telefon

tel. 12 617 18 91, tel. 12 626 00 95
fax. 12 626 82 91