Aktywni - Efektywni

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 


Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij formularz.
Odezwiemy się do Ciebie.


Pamiętaj, że ta rekrutacja do projektu przeznaczona jest wyłącznie dla osób:

  1. Zamieszkałych na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia).
  2. Osoby w wieku 18 – 64 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia).
  3. Osoby w trudnej sytuacji życiowej (osoby nieposiadające zatrudnienia, w obecnej chwili bez dochodu, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną, innej trudnej sytuacji życiowej).
Dane Kandydata:
Informacje o Kandydacie:


Pozostałe:
Powered by BreezingForms